चांदेरा

या माश्याचे डोके मोठे डोके निमुळते व मधला भाग चपटा असुन अंगावर चंदेरी खोवले असतात. खालचा जबडा वरच्या पेक्षा किंचीत पुढे आलेला असतो. पोटावर चाकुच्या पात्याप्रमाने मांसल भाग असतो. हा मुळचा चीन मधिल असुन, भारतात प्रथम १९५९ ला कटक येथे जपानहुन आणला. हा मासा आता सर्वत्र आढळतो. वरच्या थरातील वनस्पती प्लवंग व शेवाल त्याचे मुख्य खाद्य आहे. हा मासा जलद वाढणारा असुन १ वर्षात १ किलो पेक्षा जास्त वाढतो. वयाच्या दुसऱ्या वर्षी प्रजनन‌क्षम होतो. पावसाळ्याच्या पुर्वार्धात मत्स्यबीज केंद्राव प्रेरीत घेता येते.

 

गँलरी
संपर्क‌
पत्ता : मुकुंद स्टील समोर,
वाडिया पार्क, अ.नगर‌
मो. 9284819898 / 8087996100
ईमेल‌: balemasewale
@gmail.com